YUSEM Eğitim Talebi Ön Kayıt Formu

Eğitim için tercih ettiğiniz zaman aralığı*RIZA METNİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, T.C. Yaşar Üniversitesi K.V.K.K.ya ilişkin Aydınlatma Metninin (www.yasar.edu.tr/kvkk) tamamını okuyup anladığımı, Yaşar Üniversitesi’ne bildireceğim özel nitelikli veriler de dâhil olmak üzere kişisel verilerimin, kurumun görev alanının gerekleri kapsamında işveren/işveren vekili tarafından kaydedilmesine, sınıflandırılmasına, işlenmesine, saklanmasına, veri kanalları ile güncellenmesine, üçüncü kişiler ile paylaşılmasına, yurtiçi ve yurt dışına aktarılmasına ve beyan ettiğim iletişim kanallarından T.C. Yaşar Üniversitesi’nin bana ulaşmasına onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

LETTER OF PRIVACY REGARDING PROTECTION OF PERSONAL DATA (ORGANIZATION/PERSON)
As required by the provisions stated herein this agreement, Organization/Person accepts and undertakes that, the personal data stored/processed within/outside University in all electronic/printed etc. spaces, s/he will act in accordance with the provisions of “Right to Privacy” and “Protection of Personal Data” stated in Article 20 of the Constitution and the provisions of the Law No. 6698 on Protection of Personal Data; use this system to search for information about the relevant individuals for the purpose of fulfilling necessary services defined internally within the institution and essentially for his/her own work and procedures; not use this information for any other purposes; prevent illegal processing of the information; take necessary measures to ensure the appropriate level of security for the purpose of preventing illegal access to the information and for its protection; be in charge of taking the above-mentioned measures jointly with the sub-user in cases where the information obtained is processed by a sub-user; and be subject to legal and administrative sanctions in cases where the data is used in breach of the stated rules
Onay*