Form Modül

Sizi Bilgilendirelim
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Yaşar Üniversitesi KVKK’ya ilişkin Aydınlatma Metninin ( (www.yasar.edu.tr/kvkk) ) tamamını okudum, anladım.
    Yaşar Üniversitesi’ ne bildireceğim özel nitelikli verilerim de dâhil olmak üzere kişisel verilerimin; kaydedileceği, sınıflandırılacağı, işleneceği, saklanacağı, veri kanalları ile güncellenebileceği, üçüncü kişiler ile paylaşılabileceği hususuna ve beyan ettiğim iletişim kanallarından Yaşar Üniversitesi’nin bana ulaşmasına onay veriyorum.
Form Modül